ورود/

tar-irani-rahi-300x450-1

یا مولا

این ترانه در دستگاه شور میباشد.

مدت آموزش: 1جلسه
4 دقیقه
استاد دوره: پیام امیرباهنر

هزینه دوره:

۲۵۰.۰۰۰ ریال

محصولات مشابه

tar-irani-rahi-300x450-1
تو را دیدم
مدت آموزش: 1جلسه

هزینه :

۲۵۰.۰۰۰ ریال

استاد دوره: پیام امیرباهنر
tar-irani-rahi-300x450-1
یا مولا
مدت آموزش: 1جلسه

هزینه :

۲۵۰.۰۰۰ ریال

استاد دوره: پیام امیرباهنر
×

 

با درود فراوان

× .